"Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zielonej Górze działa od 1992 roku na podstawie aktu notarialnego repertorium A nr 3485/1992 z dnia 15.05.1992r., ze zmianami w aktach notarialnych repertorium A nr 11579/2001 z dnia 17.12.2001r., 2989/2004 z dnia 26.05.2004r., 3765/2006 z dnia 21.08.2006r., 5656/2007 z dnia 29.11.2007r., 1139/2008 z dnia 18.02.2008r., 1320/2008 z dnia 27.02.2008r. pod firmą Miejski Zakład Pogrzebowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i od 2008 roku na podstawie aktu notarialnego repertorium A nr 2679/2008 z dnia 08.05.2008r., ze zmianami w aktach notarialnych repertorium A nr 1774/2009 z dnia 15.04.2009r., 4431/2012 z dnia 05.09.2012r., 5230/2013 z dnia 24.10.2013r., 4444/2020 z dnia 16.09.2020 r. pod firmą "Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000085630 od dnia 28.01.2002r. w oddziale Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w Zielonej Górze, ul. Kożuchowska 8.

Spółka otrzymała numer identyfikacji REGON 970047810 nadany przez Urząd Statystyczny w Zielonej Górze.

Spółka otrzymała numer identyfikacji podatkowej NIP 929-011-81-62 nadany przez Urząd Skarbowy w Zielonej Górze.
Spółka otrzymała numer identyfikacji podatkowej EURO NIP PL 929-011-81-62 nadany przez Urząd Skarbowy w Zielonej Górze.

Właścicielem Spółki jest Miasto Zielona Góra. Właściciel Spółki posiada 16.887 (szesnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 16.887.000,00 (szesnaście milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy) złotych.

Jednostka posiada następujące zakłady wyodrębnione organizacyjnie:
  • Miejski Zakład Pogrzebowy,
  • Palmiarnia.

Spółka realizuje imprezy zlecone przez Miasto, w tym Dni Zielonej Góry "Winobranie".

Nasz serwis wykorzystuje pliki "cookie". W przypadku braku zgody prosimy opuœścić stronę lub zablokować możliwośœć zapisywania plików "cookie" w ustawieniach przeglądarki.